Privacy verklaring Koning Boudewijnstichting (KBS)

Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug. 

Hoe verzamelt de KBS persoonlijke gegevens? 

De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een kandidaatsdossier). 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de KBS? 

 • De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst. 
 • Afhankelijk van uw verhouding met de KBS verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor het aanmaken van een account op de website sterkschoolbestuur moeten verplicht volgende gegevens worden ingevuld: 
  • onderwijsnet/naam schoolbestuur/aantal scholen /onderwijstype /naam /voornaam /telefoonnummer/geslacht/e-mailadres/paswoord (het paswoord is versleuteld in de admin van de website)

Wanneer en waarom verwerkt de KBS persoonlijke gegevens? 

 • De KBS verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten 
 • Bij het aanmaken van een account op de website geniet u het voordeel van een prefilling indien u later op een andere dienst van KBS beroep doet 
 • De KBS verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen: 
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf; 
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren); 
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren); 
  • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen). 

Hoe behandelt de KBS persoonlijke gegevens? 

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. 
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven): 
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven 
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden 
 • Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners van de KBS voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening. 
 • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming 

Hoe lang bewaart de KBS persoonlijke gegevens? 

 • De KBS verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:
  • Voor het gebruik van het zelfevaluatie-instrument: vijf jaar zodat u de zelfevaluatie-oefening in de toekomst kan herhalen. Vijf jaar na de aanmaak verwijderen we uw account, tenzij u aangeeft dat u uw account wilt behouden. U kan uw account ook steeds zelf verwijderen van de website. 
 • De KBS kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde. 

Bewaart de KBS mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier? 

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. 
 • De KBS werkt voor de beveiliging van de website en alle andere servers samen met Zionsecurity, een gespecialiseerde partner in beveiliging. 
 • Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. 
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 
 • Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is. 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens? 

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen in Mijn KBS 
 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met [email protected] 
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de KBS over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een KBS profiel beschikt, kunt u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen. 
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie. 

Cookie-beleid 

De KBS gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over ons cookie-beleid op sterkschoolbestuur.be

Nog vragen of bedenkingen? 

Mail [email protected]