Sterk schoolbestuur – Krachtig beleid

Dit platform, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, biedt een gratis en concreet zelfevaluatie-instrument aan om samen te reflecteren over het beleidsvoerend vermogen van uw schoolbestuur.

Aan de slag!
Voor wie?
Voor wie?

Dit instrument is bedoeld voor schoolbesturen die op eigen initiatief en in het kader van kwaliteitsontwikkeling een dialoog willen aangaan over het eigen functioneren. Bent u een bestuurslid en wilt u met uw bestuur via een onderbouwde analyse reflecteren over wat goed gaat en wat misschien anders kan? Ga dan hier aan de slag!

Waarom?
Waarom?

Schoolbesturen worden meer autonoom, waardoor hun rol in het bewaken van de onderwijskwaliteit groter wordt. Daarom hebben ze baat bij een krachtig beleidsvoerend vermogen. Via dit zelfevaluatie-instrument kunnen schoolbesturen reflecteren over het eigen beleidsvoerend vermogen om zo nodig de eigen werking bij te sturen.

Hoe werkt het?
Hoe werkt het?

Eén bestuurslid neemt het initiatief en nodigt zichzelf en minstens twee andere bestuursleden uit om de vragenlijst die de basis vormt van het zelfevaluatie-instrument in te vullen. Zodra minstens drie bestuursleden de vragenlijst invulden, krijgt de initiatiefnemer toegang tot een rapport op maat dat de basis vormt voor een interne reflectie.